WBSO

De WBSO is het grootste stimuleringsinstrument van Nederland op het gebied van innovatie. Voor 2019 is het beschikbare budget € 1.205 miljoen. Alle bedrijven in elke sector mogen deze subsidie voor hun R&D-kosten aanvragen.

Een WBSO-aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

 • Er is een relatief grote pot geld te verdelen die in het algemeen toereikend is voor alle WBSO -aanvragen.
 • Een idee is technisch innovatief wanneer het een innovatieve verbetering is van een product, productieproces of software in je bedrijf.
 • Er geldt geen competitie bij deze subsidie. Als je aanvraag aan de eisen voldoet wordt de subsidie toegekend.

Wat is WBSO?

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en wil innovatie stimuleren. De regeling is er voor een technisch nieuw product, een fysiek productieproces of programmatuur die in je bedrijf wordt ontwikkeld.

Sinds 2016 kunnen bedrijven voor drie typen R&D-kosten WBSO aanvragen:

 • Loonkosten.
 • Andere kosten (bijvoorbeeld materiaal of prototypes).
 • Uitgaven (investeringen, zoals test- of onderzoeksapparatuur).

De innovatie moet binnen een van deze categorieën passen:

 • Ontwikkelingsproject (nieuw product, procesonderdeel of software).
 • Technisch wetenschappelijk onderzoek.

Bekijk Muelink & Grol in ons portfolio

Wat betekent WBSO financieel?

Je hebt direct fiscaal voordeel als de WBSO wordt toegekend: de subsidie wordt verrekend met de loonaangifte. Dit betekent dat bedrijven minder loonheffing afstaan. In onderstaande tabel staat de vermindering van de af te dragen loonbelasting over de eerste schijf en de resterende loonsom daarna. Zelfstandigen (met minimaal 500 R&D-uren per jaar) krijgen daarnaast een vaste aftrek van 12.775 euro in 2019. Starters krijgen een extra aftrek van 6.391 euro.

2019

2018

Tarief eerste schijf

32%

31%

Tarief eerste schijf starters

40%

40%

Grens eerste schijf

€ 350.000

€ 350.000

Tarief tweede schijf

16%

14%

Waarom Venntiv betrekken bij je WBSO-aanvraag?

Een WBSO-aanvraag succesvol indienen lijkt niet heel ingewikkeld, maar het optimale uit de WBSO halen is dat zeker wel. Venntiv voegt op een aantal relevante punten waarde toe:

 • Strategische inrichting WBSO.
  In de WBSO-aanvraag moet je vooraf aangeven wat de innovatie inhoudt. Op basis daarvan wordt de WBSO toegezegd. Maar als dat plan wijzigt, bijvoorbeeld omdat je bedrijf of de werkwijze verandert, kun je de aanvraag niet meer aanpassen. Ben je met meerdere ontwikkelingen bezig, dan is het dan ook verstandig om meerdere WBSO-projecten in te dienen. Zo dekken de aanvragen je innovaties het best en haal je de meeste winst uit de WBSO.
 • Externe ogen zien meer.
  In een organisatie gebeurt vaak meer dan één afdeling kan overzien. Zo ook bij innovaties, die zich vaak niet tot de R&D-afdeling beperkt maar bijvoorbeeld ook op de productieafdeling te vinden is. Door een organisatie goed te kennen, diep te zoeken en lijntjes te leggen, blijkt er soms meer geïnnoveerd te worden dan gedacht. Die innovaties lenen zich wellicht ook voor een subsidieaanvraag.
 • Deadline bewaken voor aanleveren documenten.
  Als de WBSO is toegekend, gelden strakke deadlines voor de belastingaangifte en de aanlevering van andere documenten. Denk aan urenmelding, doorgeven van bsn-nummers en beantwoording van vragenbrieven. We bewaken dit hele proces door een jaarplanning te maken en tijdig de benodigde gegevens bij je op te vragen. U mis je geen deadline en worden de documenten op de juiste wijze ingediend.
 • Aanvraag aanvullende subsidies.
  We zien WBSO als een startpunt. Want vaak kun je naast deze basissubsidie voor een innovatie ook een beroep doen op andere, aanvullende subsidies. Die zijn soms minder bekend, mogelijk minder laagdrempelig en kunnen om een andere belichting van de innovatie vragen. Maar een goed geformuleerde aanvraag kan ook bij die toelages voor een financiële bijdrage aan je innovatie zorgen. Dan sla je twee vliegen in een klap. De subsidies die we vaak aanvullend op de WBSO aanvragen zijn onder meer MIT en OP Oost.

Meer weten over WBSO of direct actie ondernemen? We adviseren je graag verder.