WBSO.

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en wil innovatie stimuleren. De Nederlandse overheid wil met deze fiscale stimuleringsregeling een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development (R&D) genoemd, compenseren. Dit betekend dat er minder loonheffing hoeft worden afgedragen.

WBSO