scroll-bottom
Delen met:

MIT Haalbaarheidsproject

MIT is een regeling om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren waarbij verschillende technologiegebieden samenwerken. Vanwege het beperkte budget en de vaak krappe aanvraagtermijn is een focus op kwaliteit van groot belang. De subsidie kent meerdere varianten, naast het MIT-haalbaarheidsproject is er ook het MIT-R&D-samenwerkingsproject (waarbij mkb-ondernemers samenwerken).

Doelgroep:

 • Het MIT-haalbaarheidsproject richt zich op individuele mkb-ondernemers. Met een haalbaarheidsproject kun je de technische en economische risico’s in kaart brengen van een voorgenomen innovatieproject.
 • Een MIT-haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie of eventueel uit een combinatie tussen een haalbaarheidsstudie, industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Topsectoren:

De MIT richt zich op de onderstaande topsectoren:

 • Agri & Food;
 • Chemie;
 • Creatieve Industrie;
 • Hightech Systemen & Materialen en ICT;
 • Life Science & Health;
 • Logistiek;
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen;
 • Water.

Haalbaarheidsstudies:

 • Het project bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie en mag voor 40% uit de experimentele ontwikkeling bestaan.
 • Voorbeelden van een haalbaarheidsstudie zijn: literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en een concurrentieanalyse.
 • Voorbeelden van een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op het verkrijgen van kennis rond de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Subsidie:

 • De maximale subsidiale projectkosten bedragen € 50.000,-. Dit betekent dat het maximale subsidiebedrag € 20.000,- is (40% van € 50.000,-). Minimaal 60% van de kosten moet bestaan uit de haalbaarheidsstudie.

Belangrijk criterium:

 • Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel.
 • De looptijd van het haalbaarheidsproject is maximaal 1 jaar.
 • Binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag start je met de uitvoering van het project.
 • De verantwoording over de geleverde prestatie is beschikbaar.

Openstelling:

 • De MIT-regeling voor haalbaarheidsprojecten opent op 7 april 2020 en sluit op 0 september 2020. Let op: voor deze regeling geldt het first come, first serve-principe. Dat betekend dat aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst, totdat het budget uitgeput is.

Bekijk Scheggetman in ons portfolio

Waarom Venntiv betrekken bij je MIT-aanvraag?

 • Aanvullende subsidie bij WBSO
  Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor MIT. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag voor MIT eveneens kans hebbend is. MIT kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
 • Actieve benadering van de klant
  Vanwege de wisselende aanvraagtermijnen zoals ‘first come first serve’ is het belangrijk om er op tijd bij te zijn om een MIT-aanvraag in te dienen. Dat moet soms op relatief korte termijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van MIT.
 • Hoge scoringskans MIT-aanvragen
  De kwaliteit die wij als norm stellen aan de aanvragen, wordt ook als zodanig gewaardeerd. Bij Venntiv heeft uw MIT aanvraag een hoge scoringskans.

Wil je meer weten over de MIT-haalbaarheidsstudie of direct actie ondernemen? We adviseren je graag verder.