ISDE.

De ISDE-regeling staat voor Investeringssubsidie duurzame energie. Met de ISDE-regeling stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug. Wat bijdraagt aan het behalen van de gestelde doelen uit het Energieakkoord.

ISDE