Duurzame energie opwekking en –besparing Overijssel

Hernieuwbare energie en energiebesparing

De hernieuwbare energie en energiebesparing is een Overijsselse subsidieregeling die door een organisaties, ondernemingen, gemeente of waterschap gevestigd in Overijssel kan worden aangevraagd voor de aanschaf van energiezuinige voorzieningen. Het gaat om technische voorzieningen in of bij gebouwen en bedrijfsprocessen die opgenomen zijn in de energielijst onder categorie A of B.

Daarnaast kan ook subsidie verkregen worden voor investeringen in hernieuwbare energie: Energie uit zonne-energie, windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa. Het indienen van een aanvraag binnen deze regeling is om drie redenen aantrekkelijk:

 • Investeringen in energiezuinige middelen leveren dubbel voordeel op.
 • Duurzaam ondernemen is maatschappelijk verantwoord.
 • Goed voor energielabel

Wat is de Hernieuwbare energie en energiebesparingsregeling?

De provincie Overijssel subsidieert projecten die hoog scoren op duurzaamheid met maximaal € 200.000. Door deze subsidie te verstrekken wil de provincie minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en een bijdrage leveren aan de internationale doelstelling om CO2 neutraal te worden. Bedrijven en organisaties die in Overijssel gevestigd zijn worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor het investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan deze doelstelling. De energiebesparing en –opwekking dient in Overijssel plaats te vinden.

Wanneer Hernieuwbare energie en energiebesparing aanvragen?

De laatste jaren zijn er tenders in april en september geweest. De verwachting is dat de volgende tender in april 2019 weer open zal gaan. De subsidieplafonds worden jaarlijks vastgesteld. U kunt subsidie aanvragen als u als organisatie:

 • gaat investeren in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan;
 • gaat investeren in duurzame energie opwekkingsmiddelen.

Wat zijn de criteria?

De kwaliteit van je aanvraag is van groot belang, omdat die op basis van een tendermethode wordt beoordeeld. Alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Daarnaast wordt beoordeeld op de hoeveelheid energiebesparing die optreedt en de hoeveelheid duurzame energie die opgewekt wordt in verhouding tot de kosten waar subsidie voor wordt aangevraagd. Aan ieder onderdeel wordt een puntenscore toegewezen. De aanvullende voorwaarden zijn:

 • De aanvrager is een organisatie of onderneming.
 • De hernieuwbare energie en energiebesparing vindt plaats in Overijssel.
 • De investeringen in technische voorzieningen moeten een terugverdientijd hebben van vijf jaar of meer.
 • Er is geen sprake van (huur)woningen.
 • Er is geen sprake van wettelijk vereiste technische voorzieningen, waaronder technische voorzieningen die op grond van de regeling Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw verplicht zijn.
 • Er is geen sprake van aanschaf van voertuigen voor het vervoer over de weg, vaartuigen voor de binnenvaart of railgebonden voertuigen.
 • Voor de investering in zonne-energie is geen subsidie aangevraagd bij of verstrekt door een ander bestuursorgaan.

Wat betekent de DKTI-Transport Financieel?

Naam instrument

Maximale subsidie %

Maximaal subsidie bedrag (€)

Tender of FCFS*

Investeringen in zonne-energie

15%

100.000

Tender

Overige investeringen

30%

200.000 (totaal)

Tender

*FCFS = ‘first come first serve’, waarbij aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.
*Tender = alle complete aanvragen worden gelijktijdig in behandeling genomen en onderling vergeleken.

Waarom Venntiv erbij betrekken?

 • Actieve benadering.
  We onderhouden nauw contact met onze klanten en zijn goed op de hoogte van hun ontwikkelingen. Daardoor kunnen we je gericht benaderen als we zien dat je innovatieve idee aansluit bij de criteria van deze regeling. Deze regeling biedt steun investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen. Venntiv weet precies hoe deze regeling te combineren valt met andere nationale subsidieregelingen zoals de SDE+, EIA en MIA.
 • Brede ervaring en kennis van zaken.
 • Onze ervaren consultants weten precies hoe je een aanvraag moet verwoorden. Venntiv heeft in de voorgaande tenders meerdere slagende aanvragen verzorgd. Daardoor weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft je project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding.
  Je bent verzekerd van uitgebreide begeleiding, zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo maximale slagingskans. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Meer weten over Hernieuwbare energie en energiebesparing of direct actie ondernemen? We adviseren je graag verder.