DKTI Transport

De DKTI-Transport is een subsidieregeling voor bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met duurzame transportoplossingen en reductie van CO2 uitstoot. Demonstratie van hernieuwbare brandstoffen en energievormen voor transport, met de bijbehorende infrastructuur, staat hierbij centraal. Het budget is voor de 2019 bedraagt 32 miljoen euro.

Een DKTI-Transport aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

 • Pre-commerciële fase van de productontwikkeling wordt ondersteund.
 • Diverse soorten demonstratieprojecten worden gesubsidieerd: experimentele ontwikkeling, proeftuinen, haalbaarheidsstudies en cofinanciering.
 • Met de demonstratie kunnen potentiële klanten en gebruikers worden overtuigd van het nut van de oplossing.

Wat is de DKTI-transport regeling?

De Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport geeft invulling aan de doelstellingen van het Energieakkoord. Demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer, met als uiteindelijke doel het reduceren van CO2, worden door deze regeling ondersteund. DKTI-Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De openstellingen voor DKTI-Transport zijn:

 • Experimentele ontwikkeling.
  Projecten waarbij aan de hand van een prototype nieuwe producten worden ontwikkeld en getest.
 • Proeftuin.
  Projecten waarbij de gebruiker een belangrijke rol vervult. Nieuwe technologieën, ideeën en concepten worden samen met gebruikers ontwikkeld en getest in levensechte situaties.
 • Haalbaarheidsstudies.
  Hierbij wordt het potentieel van een project onderzocht en geanalyseerd. Deze studies ondersteunen de besluitvorming omtrent de start van experimentele ontwikkeling.
 • Cofinanciering.
  Dit is gericht op de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, door investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen.

Wanneer DKT-transport aanvragen?

Naar verwachting is het mogelijk om vanaf half oktober t/m eind december je DKTI-Transport aanvraag in te dienen. Jaarlijks worden technologie- en innovatieopgaven vastgesteld waar de aanvragen op moeten aansluiten. De prioriteiten van de DKTI 2019 zijn dit jaar vastgesteld op de volgende twee opgaven:

 • Versnellen van de ontwikkeling van emissiearme vervoermiddelen voor vervoer over de weg van goederen of personen.
 • Versnellen van de uitrol of het gebruik van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en energievormen. Denk hierbij aan infrastructuur voor waterstof, biobrandstoffen en elektriciteit.

Wat zijn de criteria?

De kwaliteit van je aanvraag is van groot belang, omdat die op basis van een tendermethode wordt beoordeeld. Alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Daarnaast wordt beoordeeld op de excellentie (mate van vernieuwing), impact en uitvoering van het project. De ontwikkelingen moeten verder voldoen aan de volgende vereisten:

 • De oplossingen bevinden zich in de fase van productontwikkeling. Dit zijn productontwikkelingen met de door de EU vastgestelde ‘technology readiness level’ 5 tot en met 8.
 • Projecten dienen aantoonbaar perspectief op de markt te hebben.
 • Om het maximale subsidiepercentage te krijgen is samenwerking met andere partijen verplicht, in de vorm van een consortium.

Wat betekent de DKTI-Transport Financieel?

Naam instrument

Maximale subsidie %

Maximaal subsidie bedrag (€)

Tender of FCFS*

Experimentele ontwikkeling

45%

500.000

Tender

Proeftuin

Verschilt per activiteit

2 mln

Tender

Haalbaarheidsstudie

70%

50.000

Tender

Cofinanciering

90%

1,6 mln

FCFS

*FCFS = ‘first come first serve’, waarbij aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.
*Tender = alle complete aanvragen worden gelijktijdig in behandeling genomen en onderling vergeleken.

Waarom kan Venntiv erbij betrekken ?

 • Actieve benadering.
  We onderhouden nauw contact met onze klanten en zijn goed op de hoogte van hun ontwikkelingen. Daardoor kunnen we je gericht benaderen als we zien dat je innovatieve idee aansluit bij de criteria van de DKTI-regeling. Deze regeling biedt steun voor de laatste stap van een ontwikkelproces: het demonstreren dat een product werkt nét voor de marktintroductie. Hierdoor kan het als aanvullende subsidie dienen na eerdere subsidies voor R&D-activiteiten zoals bijvoorbeeld de WBSO, MIT of OP Oost.
 • Brede ervaring en kennis van zaken.
  Onze ervaren consultants weten precies hoe je een aanvraag moet verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft je project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding.
  Je bent verzekerd van uitgebreide begeleiding, zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo maximale slagingskans. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Meer weten over DKTI-Transport of direct actie ondernemen? We adviseren je graag verder.