Delen met:

​Verwachte openstelling DKTI-Transport halverwege oktober

Naar verwachting gaat de DKTI-Transport subsidieregeling een tot twee weken later open dan de tot nu toe aangehouden openstelling van 1 oktober. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en de publicatie van de regeling in de Staatscourant.

DKTI-Transport subsidieregeling in het kort

De Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport is een subsidieregeling bedoeld voor de ontwikkeling en demonstratie van duurzame innovaties in de transport. Het programma geeft invulling aan het energieakkoord en heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. Voor de periode 2017-2018 is een budget beschikbaar van € 17 miljoen voor projecten die zich richten op een van de volgende twee innovatieopgaven:

  • Ontwikkeling en demonstratie van emissiearme vervoermiddelen voor vervoer over de weg van goederen of personen.
  • Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en energievormen zoals waterstof, biobrandstof en elektriciteit.

Het is een brede regeling doordat er veel verschillende soorten projecten worden gefinancierd:

  • Experimentele ontwikkeling
  • Proeftuinen
  • Haalbaarheidsstudies
  • Cofinanciering

DKTI-Transport aanvragen

Zodra de subsidieregeling gepubliceerd is in de Staatscourant zijn de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen definitief. Vooralsnog is de openstelling van halverwege oktober tot eind december. Het betreft een tenderregeling, wat betekent dat de aanvragen gerangschikt worden aan de hand van diverse criteria.

Bekijk onze DKTI-Transport informatiepagina voor alle ins en outs van deze regeling.