scroll-bottom
Delen met:

​Verhoging budget MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) met bijna 10 miljoen

Het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. Jaarlijks wordt er door het Ministerie van Economische zaken en de Nederlandse regio’s budget beschikbaar gesteld voor de MIT regeling.

Goed nieuws voor 2020, het budget voor deze populaire innovatieregeling voor het mkb wordt met bijna € 10 miljoen vergroot naar ruim € 39 miljoen. Aangezien deze regeling gefinancierd wordt door zowel provincies als Rijksoverheid, kan dit (deels) een budgetverlichting zijn voor de provincies.

MIT varianten
MIT is een regeling om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren waarbij verschillende technologiegebieden samenwerken. Hierbij komen meerdere subsidie varianten voor:

  • Kennisvouchers – ‘Waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.
  • Innovatieadviesprojecten - Een innovatieadviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag door een kennisinstelling.
  • Haalbaarheidprojecten – De technische en economische risico’s in kaart brengen van een voorgenomen innovatieproject.
  • R&D samenwerkingsprojecten – Met minstens één andere mkb een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen.

Wat maakt een MIT aanvraag aantrekkelijk?

  • De subsidie wordt cash uitbetaald, wat het duwtje kan zijn om een innovatie ook echt te realiseren;
  • Door eerst de haalbaarheid te onderzoeken van een project, neemt de kans van slagen enorm toe;
  • Gedegen onderzoek, eventueel aangevuld met experimentele ontwikkeling, kan voor mkb’ers een (te) grote investering zijn. Juist deze R&D-kosten worden met beide MIT-varianten gestimuleerd.

Aanvraag momenten
De aanvraag termijnen wisselen per jaar, soms geldt de first come, first serve en soms geldt er een strikte deadline. De focus van de aanvragen ligt sterk op kwaliteit vanwege het beperkte budget en de vaak krappe aanvraagtermijn.

Wil je meer weten over deze regeling neem dan contact op met 055 843 48 15 of info@venntiv.com