Delen met:

​Vergoeding voor leerwerktrajecten

Praktijkleren is een subsidie die verstrekt wordt aan werkgevers die werkleerplaatsen aanbieden. Dankzij Praktijkleren kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen relevante werkervaring opdoen. Zo kunnen zij zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en werkgevers kunnen zo beter opgeleid personeel verkrijgen.

Voor wie is Praktijkleren bestemd?

Deze subsidie kan aangevraagd worden voor een werkleerplaats ten behoeve van de volgende opleidingen:

  • Vmbo: Een basisberoepsgerichte leerweg
  • Mbo: Een beroepsbegeleidende leerweg
  • Hbo: Een duale of deeltijdopleiding binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving
  • Promovendi: Een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
  • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): Een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit

Het budget en het subsidiebedrag

De subsidie wordt ter beschikking gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2017 stelt zij een budget van € 196,5 miljoen voor Praktijkleren beschikbaar.

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per leerling/deelnemer/student/werknemer. Dit bedrag is afhankelijk van de duur van het werkleertraject.

Wanneer aanvragen?

Op het moment kan deze subsidie aangevraagd worden voor het schooljaar 2016-2017. Op 15 september 2017 sluit deze regeling weer. Aanvragen geschiedt dus altijd na afloop van het schooljaar.

Komen uw werkleerplaatsen in aanmerking?

Wilt u meer weten over Praktijkleren? Venntiv beantwoordt graag uw vragen. Neem contact met ons op.