scroll-bottom
Delen met:

​Subsidieregeling ketensamenwerking circulaire kunststoffen Overijssel

Het verminderen van fossiele brandstoffen door gebruikmaken van toepassingen van (mechanische en chemisch) gerecyclede en bio-based kunststoffen in de vorm van concrete producten of verpakkingen. Dat is het doel van deze regeling. Innovatieve samenwerkingen in de kunststofketen worden door de Provincie Overijssel beloont met een subsidie van maximaal €50.000.

Voor wie
Partijen in de kunststofwaardeketen die grondstoffen, halffabricaten en producten aan elkaar leveren en van elkaar ontvangen zijn voorbeelden die voor deze regeling in aanmerking kunnen komen. Hierbij is een samenwerking van tenminste drie partijen verplicht.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je aan de enkele voorwaarden voldoen

 • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie partijen met een rechtspersoonlijkheid
 • Minimaal drie samenwerkingspartners zijn kunststofketenpartijen waarvan ten minste twee een vestiging in Overijssel hebben
 • Minimaal 60% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen, wordt gedragen door samenwerkingspartners die gevestigd zijn in Overijssel
 • Een deelnemer neemt niet meer dan 70% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen voor zijn rekening.
 • De activiteit moet:
  • Bijdragen aan de vermindering van gebruik van virgin fossiele kunststoffen, in de kunststofwaardeketen in Overijssel
  • Vernieuwd zijn
  • Economisch perspectief bieden

Budget
Het totale budget voor deze regeling is €250.000. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de
subsidiabele kosten met een maximum van €50.000 per aanvraag.