scroll-bottom
Delen met:

Slimme demonstratiefabriek Drentse maakindustrie

Goed nieuws voor ondernemers in de Drentse maakindustrie. Na Gelderland kunnen Drentse ondernemers nu gebruik maken van de subsidieregeling gericht op slimme demonstratiefabrieken.

Subsidiabele kosten
De provincie Drenthe stelt € 1 miljoen ter beschikking. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten tot een maximum van €200.000 euro.

De subsidiabele kosten zijn te verdelen onder:

 • Personeelskosten
 • Kosten machines en apparatuur
 • Kosten derden, met een maximaal uurtarief van € 100,-
 • Algemene kosten die zijn toegekend aan het project

Belangrijke voorwaarden
Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen. De aanvragen worden aan de hand van een externe adviescommissie getest op hoe; slim, schoon en demonstratief ze zijn

 • Project moet tenminste voldoen aan TRL 6
 • Slim - automatisering/robotisering of flexibel produceren
 • Schoon - Hierbij staat CO2 reductie, biobased economy en circulaire economie centraal
 • Demonstratief - Draait om samenwerking met scholen of andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven
 • Starten project binnen 12 maanden na subsidieverlening
 • Demonstratiefabriek moet operationeel zijn binnen 24 maanden na subsidieverlening
 • Demonstratiefabriek moet minimaal 24 maanden actief zijn

First come, first serve
Sinds 1 oktober kunnen Drentse maakbedrijven subsidie aanvragen, hierbij geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De subsidie staat open tot en met 31 maart 2020 of totdat het budget op is.