scroll-bottom
Delen met:

Indieningsronde DHI-subsidie start vandaag!

De (op internationaal zaken doen gerichte) subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) is open vanaf dinsdag 15 januari 2019. Het hele jaar door kunt u een aanvraag indienen. De Aanvragen worden voortaan op basis van "first come, first serve" verwerkt. Dus wees er snel bij!

Vul eerst een quickscan in

Een belangrijke eis bij het aanvragen van de DHI-subsidie is dat de aanvrager eerst een quickscan bij de subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) moet indienen. Wanneer deze positief bevonden is door het RVO (de verwerking duurt gemiddeld twee weken) kan de aanvrager de feitelijke aanvraag indienen.

Het is dus belangrijk door het "first come, first serve" principe de quickscan en de eventuele aanvraag zo snel mogelijk in te dienen bij het RVO. Bovendien is er in 2019 nog maar één indieningsronde.

Het beschikbare budget in 2019 is 4 miljoen euro voor de DGGF-landen (Dutch Good Growth Fund) en 5 miljoen euro voor de overige landen.

International zaken doen

DHI stimuleert Internationaal zaken doen. Met deze subsidie kunnen Nederlandse bedrijven succesvol internationaliseren in buitenlandse markten. Door in een vroeg stadium onderzoek te doen of een export/investeringsproject haalbaar is of door te demonstreren dat een bepaald exportproduct of een bepaalde technologie toepasbaar is. Deze regeling geldt voor zowel ontwikkelde landen, opkomende markten als ontwikkelingslanden.

Subsidie aanvragen?

Bedrijven die voldoen aan de volgende basiscriteria kunnen DHI-subsidie aanvragen:

  • is een Nederlands mkb of een mkb uit het Caribische deel van het Koninkrijk
  • heeft minimaal drie werknemers (inclusief directie)
  • bezit eigen exportproducten (technologie, diensten, kapitaalgoederen) en
  • heeft plannen voor export naar (of investeringen in) een ‘DHI-land’. In 2019 zijn dit alle landen, met uitzondering van Nederland en zogenaamde sanctielanden.

Welke projecten komen in aanmerking?

Mkb’s kunnen DHI-subsidie aanvragen voor drie verschillende typen projecten:

  • demonstratieproject: dit is een project gericht op het demonstreren van de technologie, kapitaalgoed of dienst in een nieuwe buitenlandse doelmarkt. De subsidie vergoedt maximaal 50% van de projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen, en maximaal 200.000 euro.
  • haalbaarheidsstudie: dit is een haalbaarheidsonderzoek dat het mkb uitvoert voor een geïnteresseerde buitenlandse klant die wil investeren in zijn technologie, kapitaalgoed of dienst. De subsidie vergoedt maximaal 50% van de projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen, en maximaal 100.000 euro.
  • investeringsvoorbereidingsstudie: dit is een studie naar de technische en financiële haalbaarheid van een door het mkb voorgenomen buitenlandse investering in (het neerzetten van) een nieuwe productiefaciliteit, of uitbreiding van een bestaande productie- of dienstfaciliteit. De subsidie vergoedt maximaal 50% van de projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen, en maximaal 100.000 euro.

Meer weten?

Neem contact op via 055 843 4815 of info@venntiv.com

Indieningsronde DHI-subsidie start vandaag!