scroll-bottom
Delen met:

Nieuw pakket fiscale maatregelen: WBSO-percentage tweede schijf naar 16 procent

Doordat het Kabinet besloten heeft de dividendbelasting te handhaven, is er gekeken naar nieuw pakket aan fiscale maatregelen gericht op het versterken van het vestigingsklimaat. Een van de uitkomsten is dat het WBSO-percentage van de tweede schijf in 2020 met 2% verhoogd wordt van 14% naar 16%. Hierdoor krijgen innovatieve ondernemers een hogere vermindering van de af te dragen loonbelasting, als ze kosten maken en uitgaven doen voor speur- en ontwikkelingswerk.


De kosten van de intensivering zullen vanaf 2020 overigens € 76 miljoen per jaar bedragen.

Daarnaast betreffen de aanpassingen o.a. een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting, een pakket aan maatregelen waarmee het midden- en kleinbedrijf (mkb) er verder op vooruit gaat én maatregelen om innovatie en ondernemerschap verder te bevorderen. Verder

wordt met het pakket ook een aantal overgangsmaatregelen getroffen bij maatregelen uit het pakket Belastingplan 2019 die het bedrijfsleven raken, waaronder de beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting en een verzachting van de rekening-courant maatregel voor directeur-grootaandeelhouders. Ook is besloten om de maximale looptijd van de Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers, oftewel de 30%-regeling met drie jaar te verkorten. Ten slotte wordt in het pakket een lagere raming van de aangekondigde invoering van de CO2- minimumprijs gedekt.

De Kamerbrief van Staatssecretaris Menno Snel van Financiën vindt u hier.