scroll-bottom
Delen met:

Investeringsfondsen en meer geld voor ondersteuning start-ups

Investeringsfondsen en Invest-NL
Plannen over een nieuw mega-investeringsfonds van de overheid lekten onlangs al uit. De miljoenennota biedt helaas nog geen duidelijkheid over dit fonds. Het kabinet gaat dit eerst onderzoeken en bestuderen en komt vermoedelijk begin 2020 terug met de uitkomsten hiervan.

Met de voorgenomen oprichting van Invest-NL lijkt er meer concreet nieuws te zijn. Invest-NL zal een overheidsfonds worden dat geen subsidies verstrekt maar zich gaat richten op projectontwikkeling en investeren in ondernemen. Hierbij ligt de nadruk op projecten waar ondernemers moeilijk financiering voor kunnen vinden.

Het fonds moet in 2020 operationeel worden en krijgt een startkapitaal van 1,7 miljard en jaarlijks een budget van 10 miljoen euro per jaar. Ondernemers kunnen tot die tijd gebruik maken van het huidige 'Toekomstfonds', zoals het Innovatiekrediet, Vroegefasefinanciering (VFF), Dutch Venture Initiative (DVI) en de regeling Seed Capital.

Financiering start-ups en scale-ups
Tussen 2019 en 2023 wordt € 65 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van start-ups in Nederland. Start-ups en scale-ups kunnen in 2020 ondersteuning verwachten vanuit onder meer TechLeap.NL (het voormalige StartupDelta). Er is € 14 miljoen gereserveerd voor deze instrumenten door het kabinet. Verdere details worden later bekend gemaakt.