Delen met:

​Duurzame Energie Innovatie (DEI)

Wilt u een energie-innovatie demonstreren?

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) is bestemd voor bedrijven die nieuwe producten/diensten hebben ontwikkeld die zij voor het eerst in de markt willen toepassen. De subsidie is bestemd voor innovatieve producten/diensten op het gebied van energie.

Uw energie-innovatie moet de Nederlandse economie versterken door middel van:

  • hogere omzet
  • meer werkgelegenheid
  • toename van export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leverancier

Criteria

  • een goed businessplan
  • financiering van het eigen aandeel moet bijna rond zijn
  • het project is nog niet gestart
  • een project start uiterlijk 6 maanden na beschikking
  • het project is technisch en economisch haalbaar
  • claims over de werking van de techniek en het economisch perspectief zijn goed te onderbouwen

Aanvragen

Het DEI-budget voor 2017 bedraagt € 40,33 miljoen, waarvan € 20,33 miljoen beschikbaar is voor de tweede tender. Deze tender staat nu open en sluit op 24 oktober 2017.

De aanvragen worden beoordeeld op basis van puntentelling. Des te hoger de score op de criteria, des te hoger het project op de beoordelingslijst komt te staan. De subsidie wordt verdeeld in volgorde van de rangschikking totdat het beschikbare subsidiebudget op is.

Interesse in de DEI? Wij informeren u graag.