Delen met:

​Dutch Good Growth Fund voor Start-ups​

Zoekt u financiering voor een nieuw product in een Dutch Good Growth Fund (DGGF)-land? Of wilt u een bestaand product introduceren in een DGGF-land? Een DGGF-land is een andere benaming voor ontwikkelingslanden en opkomende markten.

Wat houdt de regeling in?

Dutch Good Growth Fund voor start-ups is een lening die verstrekt wordt aan een Nederlandse onderneming. De lening bedraagt maximaal € 4 miljoen voor innovatieve ondernemingen en maximaal € 2 miljoen voor niet innovatieve ondernemingen. De regeling kent een minimum van € 100.000 en maximaal 80% van investeringen en kosten kunnen gedekt worden met deze lening. Het resterende deel (20%) dient in de vorm van geld als eigen vermogen worden ingebracht inclusief stevig financieel commitment key management.

De regeling is geopend tot 31 december 2017.

Komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Uitgewerkt businessplan (incl. onderbouwde financiële prognose)
  • innovatief product na de fase van proof of principle in een labomgeving
  • zeer goed marktpotentieel en een ervaren team dat instaat is de onderneming op te bouwen en het product te ontwikkelen en vermarkten.
  • er is sprake van lokale impact: werkgelegenheid, kennisoverdracht en/of productverbetering
  • de onderneming bestaat korter dan 5 jaar (KvK-inschrijving)
  • Nederlandse onderneming (substance); jaaromzet en balanstotaal < € 10 miljoen; < 50 werknemers.
  • Voldoet aan de RVO-eisen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wilt u meer weten over Dutch Good Growth Fund?

Bent u voornemens om deze regeling aan te vragen? Neem dan contact op, zodat wij u adequaat kunnen begeleiden.