scroll-bottom
Delen met:

Belangrijkste subsidieplannen klimaat & duurzaamheid in 2020

€ 300 miljoen per jaar vrijgemaakt voor klimaatenvelop
Er is een klimaatenvelop van € 300 miljoen per jaar vrijgemaakt bij het regeerakkoord. Dit budget wordt over maatregelen voor de volgende sectoren verdeeld:

Gebouwde omgeving
Mobiliteit
Landbouw
Industrie en elektriciteit

€ 60 miljoen voor verduurzaming industrie: waterstof, CCUS, CO2-reductie
Volgend jaar (2020) is er vanuit de Klimaatenvelop € 60 miljoen beschikbaar voor de industrie. Dit bedrag wordt verdeeld over de volgende industriële projecten:

  • Waterstof: € 10 miljoen wordt ingezet op versnelling van projecten rondom opslag, conversie en toepassing van waterstof in de industrie.
  • CCUS: € 15 miljoen voor haalbaarheidsstudies en CC(U)S-pilots om hiermee de toepassing van CC(U)S-technologieën in de gehele CC(U)S-keten (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2), of in delen van de keten, te testen en/of te demonstreren in een praktijkomgeving of industriële omgeving.
  • CO2-reductie industrie: € 30 miljoen wordt bestemd voor pilot en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2- reductie
  • Circulaire CO2-reducerende initiatieven: structureel € 5 miljoen, oplopend tot € 15 miljoen in 2023.

Urgenda-uitspraak
De rechtbank heeft aan het kabinet opgelegd dat Nederland de CO2-uitstoot in 2020 met 25% terugdringen ten opzichte van 1990. Het kabinet neemt maatregelen voor de industrie en afvalsector om aan deze (Urgenda-) uitspraak te kunnen voldoen:

  • € 6 miljoen voor het versneld uitvoeren van warmteprojecten en CO2-afvang.
  • € 2,5 miljoen voor energiebesparing bij bedrijven die niet aan warmteprojecten en CO2-afvang meedoen.
  • € 15 miljoen voor het sneller uitvoeren van bestaande maatregelen om CO2 terug te dringen (zoals lopende warmteprojecten of CO2-afvang en -levering aan de glastuinbouw).
  • € 2,5 miljoen om het gebruik van restwarmte van de industrie te verbeteren.