Smart grid – Spectral

Zonnepanelen worden steeds meer gemeengoed. Voor de netbeheerders vormt dit geen probleem op het moment dat er minder duurzame energie wordt opgewekt dan gebruikt. Echter, wanneer er stroom wordt teruggeleverd aan het net ontstaat er een disbalans.

Spectral Utilities wil graag samen met het Fraunhofer Instituut, het CWI en Schoonschip een softwaretechnologie ontwikkelen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en desgewenst de energie tijdelijk op te slaan in decentrale batterijen. Samengevat het ontwikkelen van:

  • Decentrale energie opslagsystemen (huishoudelijk niveau) te integreren in een bovenliggend smart grid systeem (gemeenschap niveau);
  • In de geaggregeerde vorm (dus het huishoudelijke én gemeenschap energiesysteem geïntegreerd in één virtual power plant) de overproductie/flexibiliteit te kunnen ontsluiten als aanvullende diensten/energielevering voor aangrenzende energiesystemen van de lokale netbeheerder en andere energieconsumenten (omgevingsniveau).

Dit met als doel om op gemeenschap niveau de haalbaarheid en voordelen van een virtual power plant vast te stellen. Voor dit project is zowel een systeemintegratiestudie als een TKI Urban Energy aanvraag ingediend.

Smart grid – Spectral