Natuur & Milieu – Damen

Ballastwater wordt in schepen gebruikt om de diepgang, stabiliteit en sterkte van het schip te verbeteren wanneer het schip niet (volledig) geladen is. Jaarlijks wordt er ongeveer 10 miljard ton ballastwater over de wereld getransporteerd.

Het water wordt in havens, rivieren en op open zee door zeeschepen in ballasttanks geladen en elders op de wereld weer gelost. In dit ballastwater van schepen zitten niet-inheemse diersoorten en bacteriën die enorme schade aan de ecosystemen kunnen veroorzaken (bijv. verwoesten van de gehele mosseloogst in Zeeland). Uit een rapport van de WWF blijkt dat de geschatte economische schade hoger is dan zeven miljard US$ per jaar.

Vanaf 8 september 2017 is de Ballast Water Management Conventie aangenomen georganiseerd door de International Maritime Organization (IMO). Vanaf deze datum mogen schepen geen ballast water meer lossen alvorens het ontdaan te hebben van de niet inheemse organismen en bacteriën. De ballastwatermanagementstandaarden zullen over een periode gefaseerd worden ingevoerd. De fasering ziet er als volgt uit:

  • Als een tijdelijke tussenoplossing mogen schepen ballastwater in het midden van de oceaan uitwisselen (diepte >200 meter, meerdere tientallen kilometers uit de kust).
  • In een tweede fase (geleidelijk uitgerold tussen 2019 en 2024) wordt de wetgeving/handhaving strenger en zal al het ballastwater behandeld dienen te worden conform de zgn. ‘D-2’ standaard.
Een omvangrijk deel van de schepen zal kiezen voor een reinigingsinstallatie aan boord (offshore) echter een ander belangrijk deel zal kiezen voor een oplossing in de haven (onshore). Damen Green Solutions heeft een innovatieve technologie – InvaSave - ontwikkeld dat in staat is met een hoge capaciteit (geen tijdverlies) het ballastwater in de haven te behandelen. Door de hoge initiële technologische investering en de onbekendheid met (het businessmodel) van de additionele dienst, wordt de markintroductie van deze InvaSave technologie vertraagd. Samen met de lokale partner Jongen GmbH (scheepvaart dienstverlener – ophalen en verwerken scheepsafval) uit de havenstad Hamburg (D) wil Damen deze technologie in een pilotproject gaan demonstreren. Het beoogde doel van dit pilotproject is:
  • Aantonen dat deze technologie zowel technisch als commercieel haalbaar is;
  • Dat in het havengebied van Hamburg geen enkele ton ballast water meer onbehandeld wordt geloosd waardoor er geen invasieve organismen een kans krijgen grote milieu en economische schade aan te richten;
  • Het versnellen van de implementatie en handhaving van de Ballast Water Management Conventie (lees; het naar voren halen van de 2024 tijdlijn).

De doelgroep voor de InvaSave technologie zijn de 835 zeehavens in de wereld. De recent van kracht geworden wetgeving (de stick) en de kostenbesparing ten opzichte van het illegaal lozen op volle zee of het riskeren van enorme boetes (de carrot) nopen de reders er toe de ballastwaterproblematiek aan te pakken. Damen kan haar productiecapaciteit snel ophogen bij een sterke toename in de vraag.

Venntiv vroeg voor dit project een Partners voor Water aanvraag aan.