Energie transitie – Muelink & Grol

De M&G Group is internationaal marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en luchtdistributiesystemen. De rookgasafvoersystemen worden veelal gekoppeld aan CV installaties die worden gevoed door aardgas.

In het licht van het beleidsplan rondom energietransitie, de doelstelling om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen over te stappen, zal aardgas als energiebron de komende jaren een steeds kleinere rol gaan vervullen. Alhoewel 2030 nog ver weg lijkt is Muelink & Grol al geruime tijd bezig nieuwe productgroepen te ontwikkelen die een voortrekkersrol kunnen gaan vervullen in deze energietransitie. Te denken valt bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe energiezuinige ventilatiesystemen.

Venntiv begeleidt M&G om voor dergelijke projecten subsidies aan te trekken zoals de WBSO, de innovatiebox en TKI Urban Energy.