Energie besparen – Kolk

Nederland behoort tot de top van de wereld als het gaat om de kwaliteit van de drinkwatervoorziening. Het transport van het water gaat door ca. 120.000km waterleidingnetwerk. Daar waar licht beschadigde, tijdelijk geplaatste of teveel bestelde appendages (koppelstukken voor waterleidingen) voorheen nog gebruikt mochten worden, is dit door het aanscherpen van de Drinkwaterwet niet meer geoorloofd. Deze appendages worden nu verschroot en gerecycled.


Appendagefabriek Kolk uit Hengelo heeft een proces ontwikkeld waarmee de gebruikte appendages op een innovatieve wijze kunnen worden ontdaan van hun coating laag. Hierna worden de appendages voorzien van een nieuwe coating laag waardoor ze als nieuw kunnen worden ingezet. Op de ladder van Lansink is er sprake van het upgraden van Recycling naar hergebruik.

Door deze innovatie wordt een grote hoeveelheid aan energie bespaard aangezien de appendages niet te hoeven worden verschroot, omgesmolten en opnieuw worden gegoten. Voor dit project heeft Venntiv voor Kolk een subsidie verkregen binnen het programma ‘Duurzame Energieopwekking en –besparing’ van de provincie Overijssel.