Circulaire economie - Bin2Barrel

Kunststofafval, bijvoorbeeld de plastic soup in de oceaan, is een serieus probleem. Technieken en initiatieven voor hergebruik en recycling zijn er genoeg. Toch belandt veel plastic afval uiteindelijk in vuilverbrandingsovens en in het buitenland ook op stortplaatsen.

Kunststofafval, bijvoorbeeld de plastic soup in de oceaan, is een serieus probleem. Technieken en initiatieven voor hergebruik en recycling zijn er genoeg. Toch belandt veel plastic afval uiteindelijk in vuilverbrandingsovens en in het buitenland ook op stortplaatsen. Deze ‘end-of-life plastics’ bevatten nog volop materiaal om te verwerken tot hoogwaardige brandstoffen. Denk aan plastic tasjes, folies, landbouwafval en samengestelde plastics als laminaten. Zo krijgen deze materialen een tweede leven en besparen we op onze schaarse fossiele brandstoffen.

Elegante oplossing.

Waarom zou je plastics verbranden? Er is een elegante oplossing: maak er weer olie van!

Diesel in dit geval. In de Amsterdamse haven plaatst het bedrijf Bin2Barrel Amsterdam een demonstratiefabriek. Hier wordt plastic afval op full scale, met een capaciteit van 21.000 ton per jaar, verwerkt tot diesel (EN 590 standaard). Uit een kilogram plasticafval haalt het bedrijf een liter diesel. Eigenlijk een heel logische manier om de kringloop te sluiten. Venntiv realiseerde de subsidie van vier miljoen euro voor de eerste full scale demonstratiefabriek.

Voor dit project is naast een lokale haalbaarheidsstudie subsidie een DEI subsidie verkregen voor € 4.000.000.

Circulaire economie – Bin2Barrel