Delen met:

Energiebesparende maatregelen; Niet omdat het kan(sen biedt) maar omdat het moet!

De duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, het klimaatverdrag van Parijs, het Energieakkoord; we kunnen er niet meer omheen.

Om deze doelstellingen te bereiken gaat het kabinet maatregelen verplicht stellen. Zij hebben zich als doel gesteld dat 50% CO2 reductie moet worden behaald in 2030. Een van de maatregelen is dat kantoorgebouwen met een oppervlakte van meer dan 100m2 verplicht zijn minimaal Energielabel C te hebben. Kantoren moeten bijvoorbeeld teruggaan naar 50 kWh/m2 daadwerkelijk energieverbruik, dus wat van de energiemeter af te lezen is.

Alle erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder zijn verplicht voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten. Met een beetje gebouw zit je daar al snel op.

Nu is het vaak nog zo dat dergelijke matregelen gesubsidieerd worden door de overheid. Maar dat zal snel veranderen omdat de overheid deze maatregelen gaat opleggen. Nu biedt het nog kansen. Pak deze voordat het nog verder verplicht wordt gesteld.

Waar kan een bedrijf subsidie voor krijgen:

  • Zonnepanelen (ZonPV)
  • Zonneboilers
  • Warmtepompen
  • Biomassaketels en pelletkachels
  • LED verlichting
  • Ventilatie
  • Isolatie
  • Etc. etc.

Neem contact op met Venntiv om te kijken op welke terreinen u energie kunt besparen en nog slim gebruik kunt maken van subsidies. Niet omdat het kan(sen biedt) maar omdat het moet!